Dotacje unijne małopolska

Dotacje unijne małopolska

Nowy Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2014-2020 dla Małopolski to aż 2,87 mld euro z Funduszy Europejskich. Możemy być dumni, że jest to drugi co do wielkości (po województwie śląskim) program regionalny w Polsce. W porównaniu z okresem 2007-2013 ten region otrzyma o blisko miliard euro więcej. Program składa się z trzynastu osi priorytetowych obejmujących jeden fundusz. Wśród nich największe kwoty planuje się przeznaczyć na innowacje, politykę energetyczną i infrastrukturę transportową.

W programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów określono obszary i rodzaje projektów wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Główne obszary i typy projektów, na które zostaną wydane środki w najbliższych latach to:

 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Cyfrowa Małopolska
 • Entrepreneurial Małopolska
 • Regionalna polityka energetyczna
 • Ochrona środowiska
 • Dziedzictwo regionalne
 • Infrastruktura transportowa
 • Rynek pracy
 • Region spójny społecznie
 • Wiedza i kompetencje
 • Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 • Infrastruktura społeczna
 • Pomoc techniczna

Kto może bezpośrednio ubiegać się o dotacje?

W ramach Małopolskiego Programu Regionalnego finansowane będą różne projekty. To, kto skorzysta z funduszy unijnych, będzie zależało głównie od specyfiki wsparcia. Do grup podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie z RPO 2014-2020 należą:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną

O dotacje mogą się też ubiegać usługi publiczne inne niż organy władzy: instytucje integracji i pomocy społecznej; instytucje kultury i sportu; instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną; instytucje rynku pracy; rządowe i regionalne jednostki ochrony środowiska; Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe; rządowe organizacje turystyczne; straż pożarna i służby ratownicze; urzędy morskie; sprawiedliwość; zarządcy dróg; jednostki doradztwa rolniczego. Zakłady opieki zdrowotnej: prywatne zakłady opieki zdrowotnej posiadające umowy z NFZ; publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uzdrowiska.

Kto może pośrednio otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotacje. Jest to możliwe dzięki ich udziałowi w projektach, na które środki otrzymała inna instytucja. W ten sposób można np. Uczestniczyć w szkoleniach czy kursach, ubiegać się o usługę rozwijającą firmę czy ubiegać się o grant lub pożyczkę na założenie firmy. Należy zaznaczyć, że z funduszy europejskich mogą skorzystać także użytkownicy infrastruktury stworzonej z funduszy europejskich (np. Żłobki, przedszkola, szkoły, teatry, muzea itp.). Część środków z Małopolskiego Programu Regionalnego zostanie skierowana na typowe projekty inwestycyjne. Wspierane będą przedsiębiorstwa, infrastruktura telekomunikacyjna, drogowa i sanitarna, w tym projekty z zakresu ochrony środowiska czy infrastruktury ochrony zdrowia. Poza działaniami inwestycyjnymi w programie przewidziana zostanie specjalna pula środków na wsparcie osób borykających się z trudnościami na rynku pracy oraz chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą lub podnieść swoje kwalifikacje. Wspierany będzie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, co zwiększy szanse absolwentów na znalezienie pracy. Program będzie również promował nawiązywanie i wzmacnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

http://rpomalopolskie.pl/

Previous Zdrowe nawyki w odżywianiu
Next Narzędzia do warsztatu

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Kiedy nerwica może być chorobą zawodową?

Według kodeksu pracy (art. 235) choroba zawodowa występuje wtedy, gdy w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić, że jednoznacznie, lub z wysokim prawdopodobieństwem,  jest ona następstwem szkodliwych dla zdrowia czynników,

Strefa Biznesu 0 Comments

TOP 5 szlifierek mimośrodowych

W domowym warsztacie przydaje się szereg różnorodnych narzędzi. Do tych, które na pewno warto w nim mieć należy szlifierka mimośrodowa. Można je wykorzystać do zgrubnego i precyzyjnego szlifowania płaskich powierzchni.

Strefa Biznesu 0 Comments

Drukarki laserowe czy drukarki atramentowe? Które lepiej wybrać?

W tej chwili mamy do wyboru naprawdę wiele różnych urządzeń, których celem jest ułatwienie nam wykonywania jakichś czynności. Dzięki nim można wszystko umiejętnie przyspieszyć, a zatem ich rola jest wyjątkowa.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź