Dotacje unijne małopolska

Dotacje unijne małopolska

Nowy Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2014-2020 dla Małopolski to aż 2,87 mld euro z Funduszy Europejskich. Możemy być dumni, że jest to drugi co do wielkości (po województwie śląskim) program regionalny w Polsce. W porównaniu z okresem 2007-2013 ten region otrzyma o blisko miliard euro więcej. Program składa się z trzynastu osi priorytetowych obejmujących jeden fundusz. Wśród nich największe kwoty planuje się przeznaczyć na innowacje, politykę energetyczną i infrastrukturę transportową.

W programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów określono obszary i rodzaje projektów wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Główne obszary i typy projektów, na które zostaną wydane środki w najbliższych latach to:

 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Cyfrowa Małopolska
 • Entrepreneurial Małopolska
 • Regionalna polityka energetyczna
 • Ochrona środowiska
 • Dziedzictwo regionalne
 • Infrastruktura transportowa
 • Rynek pracy
 • Region spójny społecznie
 • Wiedza i kompetencje
 • Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 • Infrastruktura społeczna
 • Pomoc techniczna

Kto może bezpośrednio ubiegać się o dotacje?

W ramach Małopolskiego Programu Regionalnego finansowane będą różne projekty. To, kto skorzysta z funduszy unijnych, będzie zależało głównie od specyfiki wsparcia. Do grup podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie z RPO 2014-2020 należą:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną

O dotacje mogą się też ubiegać usługi publiczne inne niż organy władzy: instytucje integracji i pomocy społecznej; instytucje kultury i sportu; instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną; instytucje rynku pracy; rządowe i regionalne jednostki ochrony środowiska; Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe; rządowe organizacje turystyczne; straż pożarna i służby ratownicze; urzędy morskie; sprawiedliwość; zarządcy dróg; jednostki doradztwa rolniczego. Zakłady opieki zdrowotnej: prywatne zakłady opieki zdrowotnej posiadające umowy z NFZ; publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uzdrowiska.

Kto może pośrednio otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotacje. Jest to możliwe dzięki ich udziałowi w projektach, na które środki otrzymała inna instytucja. W ten sposób można np. Uczestniczyć w szkoleniach czy kursach, ubiegać się o usługę rozwijającą firmę czy ubiegać się o grant lub pożyczkę na założenie firmy. Należy zaznaczyć, że z funduszy europejskich mogą skorzystać także użytkownicy infrastruktury stworzonej z funduszy europejskich (np. Żłobki, przedszkola, szkoły, teatry, muzea itp.). Część środków z Małopolskiego Programu Regionalnego zostanie skierowana na typowe projekty inwestycyjne. Wspierane będą przedsiębiorstwa, infrastruktura telekomunikacyjna, drogowa i sanitarna, w tym projekty z zakresu ochrony środowiska czy infrastruktury ochrony zdrowia. Poza działaniami inwestycyjnymi w programie przewidziana zostanie specjalna pula środków na wsparcie osób borykających się z trudnościami na rynku pracy oraz chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą lub podnieść swoje kwalifikacje. Wspierany będzie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, co zwiększy szanse absolwentów na znalezienie pracy. Program będzie również promował nawiązywanie i wzmacnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

http://rpomalopolskie.pl/

Previous Zdrowe nawyki w odżywianiu
Next Narzędzia do warsztatu

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Druk kalendarzy w Internecie

Do niedawna na przełomie roku zawsze ruszaliśmy na polowanie, by znaleźć dla siebie jakieś ciekawe kalendarze, dzięki którym organizacja czasu będzie łatwiejsza. Zazwyczaj bardzo szybko to my stawaliśmy się zwierzyną,

Strefa Biznesu 0 Comments

Wybór mebli biurowych – dobra organizacja pracy

Wiele osób zastanawia się nad tym jak powinno wybierać się meble biurowe, by stworzyć rzeczywiście udaną przestrzeń, w której każdy pracownik będzie czuł się komfortowo i będzie można oczekiwać, że

Strefa Biznesu 0 Comments

TOP 5 szlifierek mimośrodowych

W domowym warsztacie przydaje się szereg różnorodnych narzędzi. Do tych, które na pewno warto w nim mieć należy szlifierka mimośrodowa. Można je wykorzystać do zgrubnego i precyzyjnego szlifowania płaskich powierzchni.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź