Instytucja dziedziczenia – czym jest prawo do zachowku?

Instytucja dziedziczenia – czym jest prawo do zachowku?

Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów osób najbliższych dla spadkodawcy. Nawet jeżeli zostali pominięci w testamencie, przysługuje im prawo do części majątku, pozostawionego przez zmarłego. Czym jest prawo do zachowku, kto może z niego skorzystać, komu nie przysługuje zachowek? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Kwestia dziedziczenia po spadkodawcy to temat, który budzi wiele wątpliwości. Niejednokrotnie zdarza się, że nieznajomość obowiązujących przepisów rodzi spory wśród spadkobierców, które swój finał znajdują na sali sądowej. W powszechnym mniemaniu, to przede wszystkim testament wskazuje na osoby dziedziczące. Tymczasem polskie prawo przewiduje także instytucję zachowku, w dużej mierze niezależną od ostatniej woli spadkodawcy.

Czym jest prawo do zachowku?

Nawet w przypadku niekorzystnego rozporządzania majątkiem przez spadkodawcę (w formie testamentu lub poczynionych jeszcze za jego życia darowizn) najbliższa rodzina zmarłego jest chroniona. Właśnie temu służy omawiana instytucja. Czym jest prawo do zachowku?

Zachowek to nic innego, jak ujęta w formie kwoty część udziału spadkowego, która, w przypadku ustawowego dziedziczenia, miałaby przypaść określonemu w ustawie spadkobiercy. W praktyce oznacza to, że dziedziczący w ramach prawa do zachowku, nie może domagać się wydania jakiegokolwiek składnika majątku spadkodawcy. W tym przypadku, dziedziczenie dotyczy wyłącznie określonej sumy, odpowiadającej wartości części majątku, przysługującej tej osobie w ramach dziedziczenia ustawowego.

Czym jest prawo do zachowku – komu przysługuje zachowek, a komu nie?

Do zachowku po spadkodawcy uprawnieni są jego zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, oraz małżonek. Zdarzają się sytuacje, w których zmarły nie pozostawił po sobie zstępnych. Komu wówczas przysługuje prawo do zachowku? Jego małżonkowi i rodzicom.

O zachowek nie może ubiegać się rodzeństwo spadkodawcy, dalsi krewni, powinowaci oraz wszystkie osoby, które nie dziedziczyłyby po zmarłym w myśl obowiązującej ustawy. W tym miejscu należy wskazać na osoby: odrzucające spadek, wydziedziczone w testamencie spadkodawcy, uznane przez sąd za niegodne dziedziczenia, które przed śmiercią spadkodawcy podpisały umowę, na mocy której zrzekły się dziedziczenia. Dotyczy to także małżonka, przeciwko któremu spadkodawca wystąpił z uzasadnionym wnioskiem o separację lub rozwód z orzeczeniem o jego wyłącznej winie oraz małżonka, z którym spadkodawca pozostawał w separacji.

W takiej sytuacji, prawo do zachowku nabywają zstępni wszystkich wymienionych osób.

Czym jest prawo do zachowku – na jaką kwotę mogą liczyć dziedziczący w ramach zachowku?

W większości przypadków, wysokość zachowku jest równa połowie wartości majątku, który spadkobierca odziedziczyłby po zmarłym w ramach dziedziczenia ustawowego. Są jednak dwa wyjątki od tej reguły.

Pierwszym z nich jest sytuacja, w której osoba uprawniona do zachowku jest stale niezdolna do pracy. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, w której do zachowku uprawniona jest osoba małoletnia. W obu przypadkach zachowek jest równy dwóm trzecim wartości udziału spadkowego tych osób, przewidzianego w ramach dziedziczenia ustawowego.

Partnerem materiału jest Kancelaria Actio z Krakowa.

Previous Nowa inwestycja Budremu
Next Ferie zimowe w Krakowie a opieka nad dzieckiem

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Szkolenie dotyczące Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

W środę 19 kwietnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  odbyło się szkolenie przygotowujące funkcjonariuszy Policji i służby Celno – Skarbowej do realizacji nowych zadań przewidzianych w przepisach ustawy

Wiadomości 0 Comments

W ciągu 8 miesięcy wypłaciła z kont bankowych dwóch klientek ponad 300 tysięcy zł

Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się w marcu br. postępowanie przeciwko 58-latce, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście przez śledczych z Komisariatu II Policji w Krakowie. Kobieta odpowie

Wiadomości 0 Comments

Olkusz. Handel nielegalną odzieżą

Ponad 900 sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm ujawnili i  zabezpieczyli pod koniec stycznia 2017r. Policjanci z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź