Instytucja dziedziczenia – czym jest prawo do zachowku?

Instytucja dziedziczenia – czym jest prawo do zachowku?

Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów osób najbliższych dla spadkodawcy. Nawet jeżeli zostali pominięci w testamencie, przysługuje im prawo do części majątku, pozostawionego przez zmarłego. Czym jest prawo do zachowku, kto może z niego skorzystać, komu nie przysługuje zachowek? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Kwestia dziedziczenia po spadkodawcy to temat, który budzi wiele wątpliwości. Niejednokrotnie zdarza się, że nieznajomość obowiązujących przepisów rodzi spory wśród spadkobierców, które swój finał znajdują na sali sądowej. W powszechnym mniemaniu, to przede wszystkim testament wskazuje na osoby dziedziczące. Tymczasem polskie prawo przewiduje także instytucję zachowku, w dużej mierze niezależną od ostatniej woli spadkodawcy.

Czym jest prawo do zachowku?

Nawet w przypadku niekorzystnego rozporządzania majątkiem przez spadkodawcę (w formie testamentu lub poczynionych jeszcze za jego życia darowizn) najbliższa rodzina zmarłego jest chroniona. Właśnie temu służy omawiana instytucja. Czym jest prawo do zachowku?

Zachowek to nic innego, jak ujęta w formie kwoty część udziału spadkowego, która, w przypadku ustawowego dziedziczenia, miałaby przypaść określonemu w ustawie spadkobiercy. W praktyce oznacza to, że dziedziczący w ramach prawa do zachowku, nie może domagać się wydania jakiegokolwiek składnika majątku spadkodawcy. W tym przypadku, dziedziczenie dotyczy wyłącznie określonej sumy, odpowiadającej wartości części majątku, przysługującej tej osobie w ramach dziedziczenia ustawowego.

Czym jest prawo do zachowku – komu przysługuje zachowek, a komu nie?

Do zachowku po spadkodawcy uprawnieni są jego zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, oraz małżonek. Zdarzają się sytuacje, w których zmarły nie pozostawił po sobie zstępnych. Komu wówczas przysługuje prawo do zachowku? Jego małżonkowi i rodzicom.

O zachowek nie może ubiegać się rodzeństwo spadkodawcy, dalsi krewni, powinowaci oraz wszystkie osoby, które nie dziedziczyłyby po zmarłym w myśl obowiązującej ustawy. W tym miejscu należy wskazać na osoby: odrzucające spadek, wydziedziczone w testamencie spadkodawcy, uznane przez sąd za niegodne dziedziczenia, które przed śmiercią spadkodawcy podpisały umowę, na mocy której zrzekły się dziedziczenia. Dotyczy to także małżonka, przeciwko któremu spadkodawca wystąpił z uzasadnionym wnioskiem o separację lub rozwód z orzeczeniem o jego wyłącznej winie oraz małżonka, z którym spadkodawca pozostawał w separacji.

W takiej sytuacji, prawo do zachowku nabywają zstępni wszystkich wymienionych osób.

Czym jest prawo do zachowku – na jaką kwotę mogą liczyć dziedziczący w ramach zachowku?

W większości przypadków, wysokość zachowku jest równa połowie wartości majątku, który spadkobierca odziedziczyłby po zmarłym w ramach dziedziczenia ustawowego. Są jednak dwa wyjątki od tej reguły.

Pierwszym z nich jest sytuacja, w której osoba uprawniona do zachowku jest stale niezdolna do pracy. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, w której do zachowku uprawniona jest osoba małoletnia. W obu przypadkach zachowek jest równy dwóm trzecim wartości udziału spadkowego tych osób, przewidzianego w ramach dziedziczenia ustawowego.

Partnerem materiału jest Kancelaria Actio z Krakowa.

Previous Nowa inwestycja Budremu
Next Ferie zimowe w Krakowie a opieka nad dzieckiem

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Tymczasowy areszt dla sprawcy kradzieży rozbójniczej

27 marca br. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec 41-letniego sprawcy kradzieży rozbójniczej. Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie w

Wiadomości 0 Comments

Nowe samochody dla krakowskiej policji. Dzięki finansowej pomocy rad dzielnic

Dzisiaj (10 stycznia br.) w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie symbolicznie przekazano do eksploatacji siedem nowych radiowozów. Trafiły one do służby w pięciu krakowskich komisariatach. Pojazdy zostały zakupione dzięki współfinansowaniu

Wiadomości 0 Comments

Rozliczenie PIT 2016 przez Internet – to takie proste!

Wszystkie osoby osiągające w ciągu roku dochody muszą rozliczyć się z fiskusem. Można to zrobić w sposób tradycyjny, wypełniając właściwą deklarację w formie papierowej albo albo przesłać PIT internetowo. Rozliczenie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!