Modernizacja linii kolejowej nr 93 na Śląsku i w Małopolsce zwiększy efektywność obsługi

Modernizacja linii kolejowej nr 93 na Śląsku i w Małopolsce zwiększy efektywność obsługi

Prace modernizacyjne na odcinkach linii kolejowej biegnącej między miejscowościami Trzebinia, Oświęcim i Czechowicei-Dziedzice na południu Polski poprawią płynność ruchu, skrócą czas przejazdu i spełnią wymogi interoperacyjności wymagane przez transeuropejską sieć transportową UE (TEN-T).

Łącznie projekt obejmuje 48,467 km linii kolejowej. Głównym celem jest modernizacja różnych odcinków torów i infrastruktury wzdłuż 44,25 km linii kolejowej nr 93 TEN-T. Dodatkowe prace obejmują usprawnienia na niewielkich odcinkach czterech linii, które łączą się z linią 93 w Oświęcimiu, który jest głównym węzłem towarowym na obszarze silnie uprzemysłowionym.

Na linii 93 zmodernizowane zostaną tory na odcinku Trzebinia-Oświęcim, w tym zainstalowane zostaną nowe tory, drobne przesunięcia i nowy podtorze. Wyremontowany zostanie odcinek Oświęcim – Czechowice – Dziedzice, a w szczególności w Oświęcimiu zmieniony zostanie układ torowisk oraz przebudowane tory.

Modernizacja linii pozwoli na obsługę pociągów pasażerskich o maksymalnej prędkości 120 km/h oraz pociągów towarowych o maksymalnej prędkości 80 km/h, a także o maksymalnym nacisku na oś 221 kN/oś.

Poprawa dostępności

Dzięki projektowi poprawiona zostanie infrastruktura i wyposażenie stacji.  Trzy stacje i siedem przystanków dla pasażerów są modernizowane w celu podniesienia ich standardów i zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto odnowionych zostanie 19 przejazdów kolejowych i trzy przejścia dla pieszych. Prace polegają na przebudowie ośmiu mostów i 17 wiaduktów.

Przewiduje się modernizację zasilania, w tym całkowitą wymianę sieci trakcyjnej. Zmodernizowana zostanie sygnalizacja i oświetlenie, wykorzystujące oświetlenie LED w celu zmniejszenia zużycia energii. Dodatkowo zmodernizowane zostaną dwa lokalne centra sterowania (LSC) w Chełmku i Chrzanowie oraz powstanie nowy LSC w Oświęcimiu. Drobne prace remontowe zostaną przeprowadzone w MKSC Brzeszcze Jawiszowice i Brzeszcze Kopalnia. Zbudowane zostaną nowe urządzenia radiokomunikacyjne, okablowanie i maszty radiowe do dalszej pracy starego analogowego systemu radiokomunikacyjnego 150 MHz na stacjach rozrządowych.

Najważniejsze korzyści

Oczekuje się, że realizacja projektu skróci czas podróży na trasie nr 93, a jednocześnie zwiększy przepustowość i punktualność połączeń. Modernizacja zwiększy efektywność systemu sterowania ruchem kolejowym, poprawi bezpieczeństwo pasażerów i ładunków oraz ograniczy negatywny wpływ ruchu kolejowego na środowisko.

Większa prędkość i wydajność powinny przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności transportu kolejowego oraz otwarcia sieci dla wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zakończone prace umożliwią w przyszłości instalację europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (poziom 1 ERTMS).

Inwestycje ogółem i finansowanie UE

Łączna wartość inwestycji dla projektu „Roboty na linii kolejowej nr 93, odcinek Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice” wynosi 260 909 878 EUR, przy czym wkład Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na okres programowania 2014-2020 wynosi 178 022 279 EUR. Inwestycja wchodzi w zakres priorytetu „Rozwój transportu kolejowego w Polsce”.

Więcej o realizacji projektów unijnych w Małopolsce dowiecie się na http://rpomalopolskie.pl/

Previous 10 telefonów dual SIM dla Twojej firmy
Next Jak dowiedzieć się, czy jesteś uzależniony od Internetu i co z tym zrobić?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Działania Policji drogowej „BUS” i „TRUCK”

W czwartek 16 lutego 2017r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych. Szczególna uwaga zwracana była na sposób wykonywania zorganizowanego

Wiadomości 0 Comments

Kradzione samochody rozbierali na części, które następnie sprzedawali

Policjanci zlikwidowali na terenie powiatu krakowskiego dwie „dziuple” złodziei samochodów. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o paserstwo. Grozi im po 5 lat więzienia. W ostatnim czasie z terenu powiatu wielickiego zgłoszono kradzież

Wiadomości 0 Comments

Każdy z nas może zareagować by zapobiec śmierci z wychłodzenia organizmu. Szczegóły policyjnej akcji ZIMA

Minusowe temperatury powodują, że każdego roku w okresie jesienno-zimowym na terenie Małopolski dochodzi do kilku zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. W ubiegłym roku, na naszym terenie, zmarły z tego powodu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź