Jak wygląda wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Jak wygląda wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń (PIA), co pół godziny w Polsce rozpatrywane jest jedno roszczenie z tytułu OC. W 2018 r. łączne odszkodowania, jakie Polacy otrzymali z tego typu polis, wyniosły blisko 14 bln zł. Wypadki na drogach to jedna z najczęstszych przyczyn otrzymania wypłaty. Ważne jest, aby dowiedzieć się, czego można domagać się z OC sprawcy wypadku.

  • Odszkodowanie z OC sprawcy – zapisy w prawie

W pierwszej kolejności kodeks cywilny reguluje kwestie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Ich uzupełnieniem są przepisy dotyczące OC zawarte w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Należy zaznaczyć, że OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Sprawdź: Jakie ma prawa osoba poszkodowana w wypadku drogowym?

  • Jakie są uprawnienia OC sprawcy?

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy, należy ponieść szkodę. Słowo to tłumaczone jest przez prawników na dwa sposoby. Po pierwsze, jako uszczuplenie lub utratę majątku przez poszkodowanego, np. zniszczenie pojazdu. Po drugie, jako tzw. utratę zysków. Przykładowo, jeśli z powodu wypadku nie możemy prowadzić swojej działalności gospodarczej, to takie odszkodowanie traktowane jest jako świadczenie za utracone korzyści. Jeśli wypadek spowodował ktoś inny, możemy dochodzić utraconych korzyści od tej osoby.

Ponadto, szkoda musi być spowodowana zdarzeniem objętym ubezpieczeniem OC.

W praktyce można pozwać sprawcę z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym dojazdów i sprzętu niezbędnego do rehabilitacji)
  • Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego mienia oraz zapłata za zniszczone rzeczy
  • W przypadku wypadku komunikacyjnego pokrywane są koszty samochodu zastępczego lub holowania.
  • Zwrot korzyści finansowych utraconych w wyniku wypadku i ewentualnej rehabilitacji
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy – w przypadku utraty zdolności do pracy
  • Zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie psychiczne i fizyczne

Poszkodowany może również żądać odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej od firmy sprawcy lub bezpośrednio od niego. Łatwo jest sprawdzić, czy i gdzie sprawca wykupił OC. Wystarczy wejść na stronę internetową Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto wspomnieć, że oprócz ubezpieczenia OC sprawcy, ważnym źródłem odszkodowania może być również ubezpieczenie NNW.

  • Jaka jest łączna szkoda z tytułu OC sprawcy?

Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia wtedy, gdy samochód po wypadku nie nadaje się do naprawy lub jej koszt przekracza jego wartość sprzed szkody. Jest to również tzw. naprawa nieopłacalna.

Aby wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie z OC sprawcy, zakład ubezpieczeń stosuje metodę dyferencyjną. Oblicza ona różnicę pomiędzy wartością samochodu przed szkodą a wartością samochodu/wraku po szkodzie. Następnie ubezpieczyciel wypłaca różnicę jako rekompensatę za zaniedbania sprawcy. Jeśli wartość samochodu przed wypadkiem wynosiła 12 000 zł, ale została uszkodzona i wynosi obecnie 4000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu 8 000 zł tytułem odszkodowania z OC sprawcy.

Ubezpieczyciel przy szacowaniu wartości samochodu po wypadku powinien stosować te same stawki za części i robociznę niezależnie od tego, czy samochód jest uszkodzony w całości, czy w części.

Polskie prawo nie zabrania naprawy samochodu, który ubezpieczyciel uznał za szkodę całkowitą. Właściciel może jednak zrobić to na własną rękę. Samochód może zostać sprzedany, jeśli jest uszkodzony.

Należy zaznaczyć, że pojęcia „szkoda całkowita”, oraz „szkoda częściowa” nie są zdefiniowane w prawie. Używane są w potocznym obiegu, posługują się nimi również sądy oraz Komisja Nadzoru Finansowego w swoich wytycznych dla ubezpieczycieli. Wytyczne te mówią, że ubezpieczyciel powinien pomóc w zagospodarowaniu wraku samochodu po wypadku.

Ważne jest, aby znać swoje prawa i wiedzieć, w jaki sposób można ich dochodzić w ramach odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście odszkodowanie nie ogranicza się tylko do naprawy samochodu. Ważne jest, aby być przygotowanym na ewentualną wycenę szkody. Niektórzy ubezpieczyciele, stosują już wideorozeznania do oceny szkód. W przypadku poważniejszych uszkodzeń lub szkody całkowitej z OC konieczny może być rzeczoznawca.

Previous Krakowscy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę uszkodzenia drzwi biura poselskiego
Next Krakowscy policjanci zatrzymali oszustów, którzy wyłudzili od seniorki 80 000 zł metodą ,,na prokuratora"

Może to Ci się spodoba

W Krakowie rusza budowa prawie 1400 tanich mieszkań

Kraków jest jednym z dwóch miast w Polsce, obok Warszawy, w których przybywa i będzie przybywać mieszkańców, a wielu z nich to absolwenci licznych krakowskich uczelni. Problemem dla młodych ludzi jest jednak brak własnego mieszkania. Uwzględniając zarobki

Jak zrobić oczko wodne z wodospadem?

Wykonanie oczka wodnego z wodospadem własnymi rękami jest dość łatwe – potrzebujesz tylko trzech głównych elementów: zbiornika magazynowego, pompy i zasilacza. A nawet najmniejszy wodospad, umiejętnie wpisany w krajobraz letniego

Usuwanie AdBlue w mieście Kraków rozwiąże Twój problem z awarią AdBlue!

Usuwanie AdBlue Kraków zachęca Cię do rezerwacji mobilnego serwisu AdBlue na terenie Krakowa. Jeśli posiadasz pojazd, który dotknęła awaria adblue, to programowe wyłączenie systemu SCR z poziomu sterownika rozwiąże Twój

Porozumienie Akademii Górniczo- Hutniczej i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Tadeusz Słomka oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na

Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia

W murach Opery Krakowskiej gościła dzisiaj Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w wydarzeniu uczestniczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. – Praca, jak napominał kiedyś św.

Czym jest trigeneracja? Na czym polega ta technologia?

Technologie grzewcze stosowane we współczesnym budownictwie osiągają coraz wyższą wydajność. Ciągły rozwój tej dziedziny podyktowany jest z jednej strony chęcią zwiększenia wydajności w produkcji energii cieplnej, a z drugiej ograniczaniem

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź