XXXI rocznica powstania Straży Granicznej

XXXI rocznica powstania Straży Granicznej

Ich misją jest ochrona granicy państwowej na lądzie i na morzu. Jest obecna także na lotniskach, gdzie kontroluje ruch graniczny. Do jej zadań należy także m.in. przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Dziś Straż Graniczna świętuje 31. rocznicę swojego powstania. W uroczystościach na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu wzięli udział: poseł Anna Paluch, senatorowie Wiktor Durlak i Jan Hamerski, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz zastępca dyrektora oddziału IPN w Krakowie Cecylia Radoń. Obecni byli też m. in. komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga oraz małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

Obchody rozpoczęły się w Katedrze Wawelskiej mszą świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie na zamkowym dziedzińcu odbył się uroczysty apel. Po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi państwowej na maszt wręczone zostały wyróżnienia i awanse. Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczony został wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Uroczystości towarzyszył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, która zagrała wybrane utwory patriotyczne.

– W Małopolsce pracuje niemal 700 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dziękując za ogromne zaangażowanie, codzienną służbę i troskę o nasze bezpieczeństwo, składam wszystkim związanym ze Strażą Graniczną życzenia pomyślności, pełni sił i energii do stawiania czoła codziennym obowiązkom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ustawa o Straży Granicznej uchwalona 12 października 1990 r. powołała do istnienia Straż Graniczną, formację o charakterze policyjnym, odpowiadającą europejskim standardom i nawiązującą do tradycji polskich formacji granicznych okresu międzywojennego. Ustawa określa zakres zadań Straży Granicznej, do którego należą w szczególności: ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego, wykrywanie przestępstw i  wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, ustawianie i ochrona znaków granicznych, zapobieganie transportom przez granicę szkodliwych odpadów, substancji, narkotyków, materiałów promieniotwórczych. Straż Graniczna jest formacją uzbrojoną i umundurowaną, podlegającą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Karpacki Oddział Straży Granicznej dla zwiększenia skuteczności współpracuje z  Policją, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Służbą Ochrony Państwa oraz innymi służbami, instytucjami i urzędami, a także Policją Republiki Słowackiej oraz z Województwem Preszowskim i Żylińskim Republiki Słowacji. Funkcjonariusze oddziału uczestniczą w misjach zagranicznych oraz programach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Źródło: Urząd Wojewódzki w Krakowie

Previous Święto Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej
Next Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia

Może to Ci się spodoba

„Wolnego ludu krew zanieśli przed Boga tron”

12 września 1939 roku żołnierze Wehrmachtu zamordowali polskich jeńców wojennych zgromadzonych w szkole podstawowej w Szczucinie. Tragiczne wydarzenia upamiętniła coroczna uroczystość, w której w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, wziął

Światowe Dni Młodzieży – pamiętamy

W 2016 r. Kraków zamienił się w miejsce spotkań młodzieży z całego świata. Ukochane miasto papieża Jana Pawła II gościło 31. Światowe Dni Młodzieży. Otwarta dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Od września 2017 r. szkoły mają mieć możliwość wyboru podręcznika

Zgodnie z nowymi propozycjami resortu edukacji, które po fazie konsultacji społecznych trafiły do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, szkoły będą miały możliwość wyboru podręcznika. Wydawcy edukacyjni są zadowoleni i zapewniają, że na

Krakowskie obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Minęły już 82 lata od wybuchu II wojny światowej – największego w historii świata konfliktu zbrojnego. Krakowskie obchody rocznicy agresji niemieckiej na Polskę przygotowali wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz Instytut

41. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

To będzie już LVI, a 41. po II wojnie Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, II wicewojewoda Ryszard Pagacz i wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak oraz przedstawiciele Kancelarii

77. Rocznica likwidacji „Zigeunerlager” w KL Auschwitz-Birkenau

W Europejski Dzień Pamięci o Holokauście Romów, na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości z okazji 77. rocznicy likwidacji Zigeunerlager. Obóz ten pochłonął  4300 Romów i Sinti.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź